Лобода біла: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Лобода біла —

лобода біла Chenopodium album.


Належить до сімейства лободових. Зростає і розвивається повсюдно. Лобода біла колосально засмічує посіви всіх сільськогосподарських культур, а особливо просапні культури. Поріг шкодочинності становить 10 рослин на 1 м2. Стебло пряме і дуже сильно галузиться. Рослина послати борошняних нальотом. На удобреному гноєм або азотом грунті може досягати висоти 1,5 м і більше.

З однієї рослини можна зібрати до 200 тис. Насінин. Максимальна плодючість — 700 тис. Семена покриті твердою оболонкою. Навіть після того, як насіння пройдуть через травні органи тварин, їх схожість не знижується. Насіння поліморфні. На одній рослині можна зустріти три види насіння: насіння дуже дрібні, округлої форми, чорного кольору, проростають тільки на третьому році після обсемененія- дрібне насіння, мають товсту оболонку, чорного кольору, проростають на другому році-і великі, плосковідние, коричневого кольору, проростають в рік дозрівання.

Схожість насіння — до 8 років. Життєздатність — до 38 років і більше. Сходи бур`яну не бояться заморозків. Глибина проростання 8-10 см. Сім`ядолі довгасто-лінійної форми. Їх довжина 8-12, ширина 1,5-2 мм. Температура проростання: мінімальна 4, оптимальна 18-24, максимальна 34-36 ° С. Сходи показуються з ранньої весни і до осені. Насіння восени проростають дуже слабо, а навесні швидше, але період появи сходів розтягнутий. При наростанні високих позитивних температур, можна спостерігати масові появи сходів цього бур`яну.

Щоб знищити лобода білу на необроблених місцях, потрібно обов`язково проводити скошування до цвітіння бур`яну. Так само можна проводити на посівах сільськогосподарських культур боронування, коли бур`ян знаходиться в фазі «білої ниточки». Бур`ян потрібно знищувати і в рядках при обробці міжрядь просапних культур. Лобода біла високочутлива до більшості застосовуваних гербіцидів. Бур`ян легко знищується післясходовими і грунтовими гербіцидами. Разом з Марію білої в посівах зустрічається лобода гібридна і лобода багатосім`яна. Ці бур`яни дуже тяжкі в овочівництві і мають високу плодючість: лобода гібридна дає з однієї рослини до 900 тис., А лобода багатосім`яна — до 3 млн. Насіння.

Лобода біла фото:

Лобода біла — Chenopodium albumЛобода біла — Chenopodium albumЛобода біла (злісний бур`ян) — Chenopodium albumПоділися в соц мережах:

Головні бур’яни — засмічувачі посівів цукрових буряків| Сингента Україна

Забур’янення посівів сільськогосподарських культур, зокрема цукрового буряку, навіть в одній ґрунтово-кліматичній зоні, має свою специфіку. Ці особливості пов’язані насамперед з особливими умовами, що створюються в посівах різних культур, початком і тривалістю їх вегетації, структурою потенційного засмічення ґрунту, насінням бур’янів та органами вегетативного розмноження. Істотне значення для проростання насіння бур’янів, особливо однорічних видів, має також температурний режим ґрунту, величина добових змін температури, рівень кислотності ґрунтового розчину та ін. (Федоренко В. П. та ін. Вирощування та захист цукрових буряків, 2006). Насіння бур’янів, що лежить на глибині орного шару ґрунту, починає проростати лише тоді, коли буде переміщено у верхній його шар. Звичайно, на процес проростання насіння багатьох видів бур’янів впливає світло, але у більшості видів реакція насіння на світло у цей період досить індиферентна.

На здатність насіння бур’янів до проростання впливає також температурний режим ґрунту, адже він регулює активність дії ферментів і всього комплексу обмінних процесів та інтенсивність дихання в насінні. У різних видів бур’янів мінімальна порогова температура проростання своя. Саме ця особливість і визначає, до якої біологічної групи бур’янів належить той чи інший вид. Наприклад, насіння редьки дикої здатне проростати за +2–4 ºС, підмаренника чіпкого — +1–2 ºС, а пасльону чорного — за +10–12 ºС. Відповідно навіть на полі, вільному від культурних рослин, насіння перших двох видів бур’янів здатне прорости рано навесні, а пасльону — не раніше першої декади травня, коли ґрунт буде прогрітим. У проміжку між ними ще є багато видів, що належать до ярих бур’янів. Серед них найпоширеніші такі: лобода біла, лобода гібридна, лобода багатонасінна, гірчак розлогий, березкоподібний, рутка лікарська та ін. Мінімальна температура для проростання їх насіння становить 5–8 ºС. У багатьох видів бур’янів розтягнутий період проростання насіння. Хоч у них є певні сезонні максимуми проростання, вони здатні й дають сходи протягом майже всього вегетаційного періоду. До таких рослин можна віднести: лободу білу, лободу гібридну, лободу багатонасінну, паслін чорний, лутигу розлогу, шпергель звичайний, щирицю звичайну, щирицю білу, щирицю жминдовидну, блекоту чорну, мишій сизий, петрушку собачу, елевзину індійську та ін. Їх практично неможливо повністю знищити на посівах за короткий час, навіть за дуже ефективних заходів. Великі запаси насіння в ґрунті й розтягнутість періоду проростання завжди дають шанс частині рослин бур’янів уникнути знищення і поповнити в ґрунті запаси свого насіння (Федоренко В. П. та ін. Вирощування та захист цукрових буряків, 2006). На структуру сходів бур’янів у посівах впливає і погода, особливо в останню декаду квітня — перші дві декади травня. Якщо погода в цей період була дощовою і відносно прохолодною, то найбільш активно проростають ярі дводольні види бур’янів: лобода біла, редька дика, талабан польовий, хрінниця крупкоподібна, гірчиця польова, гірчак почечуйний та ін. Якщо ж у цей період сухо та тепло, то масово дають сходи куряче просо, щириця звичайна, мишій сизий, гірчак розлогий, гірчак березкоподібний, паслін чорний та інші теплолюбні бур’яни.

На масовість появи певних видів бур’янів впливає і реакція ґрунтового розчину. Наприклад, різке зменшення обсягів вапнування, випадання кислих дощів і внесення фізіологічно кислих добрив призводять до масової появи в посівах озимої пшениці такого злісного бур’яну, як метлюг звичайний. При нейтральній реакції ґрунтового розчину цей вид небезпеки не становить. Він присутній як вид на посівах, але істотної шкоди не завдає. Підкислення ґрунту і дефіцит сполук Ca призводять до значного зростання щільності й рівня шкодочинності. Одними з найефективніших заходів захисту від метлюга звичайного є гербіциди, оранка та вапнування ґрунту на полях. Бур’яни в посівах цукрових буряків є найбільш шкідливими організмами у зв’язку з їх високою конкурентоздатністю у боротьбі за поживні речовини, воду і світло. За відсутності належних заходів проти них можуть бути зведені нанівець зусилля буряківників щодо отримання певного врожаю. Слід пам’ятати про надзвичайно великі запаси насіння бур’янів в орному шарі, що сягають кількох мільярдів штук на гектар. Окрім того, бур’яни здатні проростати за різних температурних умов з різної глибини, впродовж усього вегетаційного періоду, що значно ускладнює їх контроль. На забур’янених посівах цукрових буряків впродовж вегетації урожайність знижується на 48 % порівняно з чистими. Завдаючи прямої шкоди посівам, бур’яни протягом вегетації є ще й джерелом інфекції вірусних хвороб (жовтяниці, мозаїки) та кормовою базою у ланці трофічних зв’язків ряду шкідників. Отже, для отримання високих та стабільних урожаїв коренеплодів і насіння цукрових буряків захист від бур’янів є надзвичайно важливим елементом технології вирощування культури і має проводитися не лише в посівах цієї культури, а й на всіх полях бурякової сівозміни. За перших 80 днів від часу появи сходів у посівах просапних (найбільш незахищених й чутливих до негативного впливу присутності бур’янів) культур комплекс бур’янів у зоні нестійкого зволоження за відсутності необхідного рівня захисту посівів здатний поглинати з ґрунту легкодоступні форми мінерального живлення: азоту — 160–200 кг/га; фосфору — 55–90 кг/га; калію — 170–250 кг/га. За відсутності заходів захисту від бур’янів вони здатні до зазначеного терміну (30–50 днів) не лише обігнати культурні рослини за висотою та затінити їх, а й незворотньо знизити продуктивність посівів. Величина зниження істотно залежить від періоду спільної вегетації бур’янів та цукрових буряків на посівах, видового складу бур’янів і величини накопиченої ними надземної маси. Особливо високим рівнем шкодочинності характерні багаторічні види бур’янів (осоти — жовтий та рожевий, березка польова) і однорічні дводольні бур’яни (види лободи, лутиги, щириць, гірчаків, жабріїв) та багато ін. Більшість видів бур’янів мають потужну кореневу систему і велике вологоспоживання. В умовах посухи, коли запаси доступної вологи для культурних рослин обмежені, присутність бур’янів у посівах значно ускладнює їх вологозабезпечення. Рослини цукрових буряків у силу своїх морфологічних особливостей нездатні самі ефективно протистояти бур’янам. Стебло у буряків на першому році життя рослин вкорочене — розетка, тому листя культури не може бути від початку вегетації винесене над листям високостеблових бур’янів. Широкорядні посіви дуже легко ними заростають, адже рослини цукрових буряків лише через 40–50 днів вегетації в нормальних умовах (без бур’янів) після появи сходів здатні самі ефективно затінювати поверхню ґрунту на полі.

На рівень забур’яненості посівів впливає багато факторів: величина потенційної засміченості полів, чергування культур у сівозміні, способи і якість обробітку ґрунту під попередники і посіви цукрових буряків, структура видів самих бур’янів. Для забезпечення чистоти посівів від бур’янів слід використовувати систему агротехнічних і хімічних прийомів захисту протягом ротації сівозміни. В наступному розділі цієї брошури подано технологію захисту цукрових буряків від бур’янів за допомогою препаратів компанії «Сингента». Головними засмічувачами посівів цукрового буряку є досить велика кількість бур’янів (більше 200 видів). Найпоширеніші з них наведені далі.

ОДНОРІЧНІ ЗЛАКОВІ БУР’ЯНИ


ОДНОРІЧНІ ДВОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ


БАГАТОРІЧНІ ЗЛАКОВІ БУР’ЯНИ


БАГАТОРІЧНІ ДВОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ


 

 

Марь белая — морфология, биология, борьба на сайте agroinformer.narod.ru

Сорные растения

Систематическое положение (принадлежность к семейству).

Маревые (рус.)
Лободові (укр.)
Chenopodiaceae (лат.)

Биологическая группа.

Однолетнее яровое растение.

Морфология.

В народе называют лебедой, ботаники — марью. Латинское название означает гусиная лапа — за то, что листья растения имеют треугольное очертание.

У взрослых растений стебель прямой, ветвистый. Корень стержневой, разветвленный. Листья очередные, черешковые, нижние ромбические, верхние более продолговатые, по краю неравномерно-зубчатые, при основании ширококлиновидные. Стебель и листья покрыты белым мучнистым налетом, отчего все растение кажется серо-зеленым. Цветки мелкие, многочисленные в клубочках, собранных в колосовидное или метельчатое соцветие.

У всходов семядоли продолговато-линейные, мясистые, закругленные, постепенно сбегающие в короткие черешки. Длина 8 — 12, ширина 1,5 — 2 мм. Сверху матово-зеленые, снизу красновато-фиолетовые. Первая пара листьев длиной 15 — 25, шириной 8 — 13 мм, продолговато — или овально-ромбические, неровно выемчатые, туповатые. Последующие очередные в нижней части с более заметными зубчиками.

Всходы имеют мучнистый налет у основания листьев с нижней стороны. Жилкование хорошо выражено: от средней жилки в обе стороны отходят две пары боковых веточек, которые разветвляются на более мелкие жилки. Из пазух листьев у всходов вскоре появляются боковые побеги. Эпикотиль развивается позднее. Гипокотиль красновато-фиолетовый.

Биология.

Размножается семенами. Всходы появляются рано весной при прогревании почвы +3…4°С, однако массовое появление отмечается при +20…24°С. Прорастают семена с глубины 3 — 4 см. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле-сентябре. Обладает огромной плодовитостью, хорошо развитое растение образует 20 тысяч семян и более. Мари белой свойственно разноплодие — на растении могут формироваться крупные коричневые, более мелкие зеленовато-черные и очень мелкие черные семена, имеющие различные периоды покоя. Более крупные прорастают на следующий год, более мелкие на второй, самые мелкие — на третий и последующие годы. Семена сохраняют жизнеспособность до 8 лет и более.

Хозяйственное значение.

Засоряет почти все культуры, прежде всего пропашные и овощные, изреженные посевы озимых. Обильно произрастает в огородах, садах, сорных местах.

Но все-же бесполезной марь не назовешь. В народной медицине настои растения применяют как противовоспалительное и болеутоляющее средство при кашле, бронхите, болезнях органов пищеварения, припарки — при радикулите и ревматизме. Ранней весной нежные побеги добавляют в салаты и мясную похлебку. Охотно поедается всеми животными, полезна для кроликов и цыплят, поскольку спасает птичий молодняк от авитаминоза.

Меры борьбы.

Меры борьбы. Молодые растения чувствительны к механическим обработкам. Боронование, культивация посевов, пожнивное лущение, вспашка являются эффективными приемами в борьбе с сорняком. Всходы чувствительны к большинству применяемых гербицидов. Для ограничения сорняка следует обращать внимание на правильное хранение навоза и подготовку кормов, засоренных семенами.

Последние, имея твердую оболочку, не теряют всхожести после прохождения через органы пищеварения домашних животных и птиц.

Список использованной литературы и фотографий.

 1. Верещагин Л. Н. Атлас травянистых растений.-К.:Юнивест Маркетинг, 2002.-384с.

Кіноа біла рисова лобода біла кіноа 1000 г Targroch, ціна 186 грн

Киноа – это экзотическая крупа, набирающая популярность как один из суперфудов. Сторонники здорового питания утверждают, что она значительно обходит традиционные для наших краёв по составу и свойствам крупы, а также почти не имеет противопоказания.

В целом, как любой продукт с большим содержанием пищевых волокон, киноа белая оказывает положительное воздействие на работу кишечника. Неперевариваемые составляющие складываются в волокнистую массу, которая проходит по кишечнику словно щётка.

Во-первых, это повышает эффективность выведения пищевого балласта, а во-вторых, волокна оказывают массажный эффект на стенки органа, усиливая кровоснабжение. В свою очередь, хороший кровоток улучшает усвоение полезных веществ, налаживает мышечную работу кишечника.

Злак киноа белой отличается повышенным содержанием продуктов щавелевой кислоты (оксалатов), поэтому больным панкреатитом или холециститом следует относиться к продукту с осторожностью. В нормальном состоянии его употребление следует ограничить 1-2 разам в неделю в виде перетёртых каш или разваренных супов. А во время обострения болезней желательно полностью отказаться от псевдозлака.

Полезное действие крупы киноа белая:

 1. За счёт наличия лизина в составе усиливает усвоение кальция и ускоряет заживление тканей.
 2. Киноа белая улучшает работу пищеварительной системы.
 3. Стабилизирует работу нервной системы: смягчает действие стрессообразующих факторов, укрепляет сон, убирает рассеянность и раздражительность.
 4. Благодаря наличию фитиновой кислоты в составе киноа белая повышает противораковые функции иммунитета и снижает уровень холестерина.
 5. Помогает быстрее восстановить физический и эмоциональный тонус после операций, болезней.
 6. Киноа белая предотвращает развитие артрита, артроза и других суставных болезней.
 7. Служит источником легкоусвояемого растительного белка, необходимо для роста мышечной массы, развития детского организма и полноценного питания беременных женщин.
 8. Снижает риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии.

 

Киноа белая полезена для людей, страдающих диабетом 2 типа, поскольку имеет низкий гликемический индекс (35-50) и хорошо насыщает. Кроме того, в нём мало быстроусвояемых углеводов, которые провоцируют скачки уровня глюкозы в крови после употребления пищи.

Несмотря на это, перед добавлением киноа белой в рацион и при регулярном его употреблении следует советоваться с лечащим врачом и сдавать анализы, корректируя приём инсулина.

Ещё один известный элемент, которого не содержит киноа крупа белая – глютен. Благодаря этому злак доступен для употребления людям с целиакией.

Чтобы рассмотреть другие наши товары, перейдите на наш сайт !  

Зенкор® Ліквід — Crop Science Ukraine

Зенкор® Ліквід 600 SC, КС дає змогу досягти рівноцінного, а іноді — навіть кращого ефекту, ніж за використання Зенкор® WG 70, без збільшення норм застосування. Рідка формуляція підвищує активність діючої речовини, покращує якість і стабільність робочого розчину, а також зменшує ризик утворення осаду під час приготування бакових сумішей.

ЗАСТОСУВАННЯ

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
Обприскування восени від трьох листків до середини кущення культури сумішшю Гроділ® Максі OD, МД 0,11 л/га + Зенкор® Ліквід 600 SK, КС 0,3-0,4 л/га.

СОЯ
Обприскування ґрунту до сходів культури:
на легких ґрунтах: 0,5 л/га
на середніх та важких ґрунтах: 0,5–0,7 л/га

КАРТОПЛЯ
Обприскування ґрунту до сходів культури:
на легких ґрунтах: 0,5–0,6 л/га
на середніх ґрунтах: 0,6–0,75 л/га
на важких ґрунтах: 0,75–1,1 л/га.
Або після сходів за висоти рослини до 5-10 см: 0,5 л/га

ТОМАТИ (БЕЗРОЗСАДНІ)
Обприскування у фазі 4–6 листків культури: 0,5 л/га

або роздільне застосування:
1) до сходів культури: 0,3 л/га
2) по вегетації — обприскування у фазі 4–6 листків культури: 0,4–0,5 л/га

ТОМАТИ (РОЗСАДНІ)
Обприскування ґрунту до висаджування або рослин через 15–20 днів після висаджування розсади в ґрунт: 0,5–0,7 л/га
Увага! Не застосовувати препарат у теплицях.

ГОРОХ
Одноразове обприскування за висоти культури не більше 15 см у фазі бур’янів до 5 см заввишки — 0,35–0,5 л/га.
Дворазове обрискування: перше — фаза сім’ядоль бур’янів, друге — через 7–10 днів, висота культури не більше 15 см — 0,175–0,25 л/га.

МОРКВА
Обприскування починаючи від фази «олівця» (ВВСН 13–14): 0,3–0,5 л/га
Не використовувати на легких ґрунтах (із вмістом гумусу нижче 2%). Рекомендується застосувати досходово один із зареєстрованих препаратів ґрунтової дії.

ЯБЛУНЯ

Одноразове обприскування ґрунту приштамбових смуг проти однорічних злакових і дводольних бур’янів до їхніх сходів або на початку сходів (за висоти рослин до 5 см), з нормою витрати 1,0 л/га оброблюваних смуг.
Застосовувати в насадженнях, що досягли 3-х річного віку, з ознаками добре сформованої кори дерева.

СЕЛЕКТИВНІСТЬ

Зенкор® Ліквід добре сприймається більшістю сортів картоплі. За несприятливих умов у деяких сортів іноді можна спостерігати слабке знебарвлення листя. Тому для таких сортів ми рекомендуємо знизити норму витрати і проводити обприскування після появи сходів бур’янів.

Інформацію щодо стійкості окремих сортів можуть надати виробники насіння картоплі. Для всіх культур слід ретельно дотримувати рекомендацій щодо застосування (норми витрати й обмеження).

За використання максимальної норми на сої в окремих випадках можливе знебарвлення листя, що зникає з часом та не має негативного впливу на розвиток і урожайність культури.

ВПЛИВ НА НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ
 • Після використання Зенкор® Ліквід у разі пересівання не рекомендується висівати: цибулю, селеру, перець, капусту, салат, шпинат, цукрові й столові буряки, гарбуз, огірок, дині, тютюн, ріпак.
 • Наступного року не висівати цибулю, столові та цукрові буряки, за умов низького вмісту гумусу і лужної реакції рН — хрестоцвіті.

Небезпека для цих культур посилюється за умов лужної реакції ґрунту (pH > 7,5) і вмісту гумусу менше 2%.

СПЕКТР ДІЇ

Препарат високоефективний проти дводольних бур’янів, наприклад проти щириці (на ранніх фазах розвитку), волошки синьої, лободи, рутки лікарської, жабрію звичайного, ромашки, гірчаків, портулаку городнього, будяка жовтоцвітого, гірчиці польової, осоту городнього, зірочника середнього та ін.

Зенкор® Ліквід також ефективний проти однодольних бур’янів, наприклад, проти лисохвосту польового, вівсюга, смикавцю їстівного, курячого проса, селянського проса, пажитниці, мишію та ін.

 Досходове застосу­вання, л/гаПіслясходове застосування, л/га
0,50,751,00,5
ДВОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ
Щириця звичайна    
Амброзія полинолиста    
Курячі очка польові    
Роман собачий    
Лутига розлога    
Череда трироздільна    
Грицики звичайні    
Волошка синя    
Лобода біла    
Осот рожевий    
Березка польова    
Дурман звичайний    
Молочай, види    
Рутка лікарська    
Жабрій звичайний    
Галінсога дрібноквіткова    
Підмаренник чіпкий    
Кропива глуха, види    
Льонок звичайний    
Калачики, види    
Ромашка, види    
Переліска однорічна    
Осот жовтий    
Зірочник середній    
Кульбаба лікарська    
Кропива звичайна    
Вероніка, види    
Фіалка польова    
Нетреба, види    
ОДНОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ
Пирій повзучий    
Лисохвіст мишохвостиковий    
Вівсюг звичайний    
Свинорий пальчастий    
Сить, види    
Пальчатка, види    
Просо напівквітуче    
Просо селянське    
Просо куряче    
Тонконіг однорічний    
Мишій, види    
Гумай    

 чутливі середньочутливі малочутливі чутливі, середньочутливі

Увага! Бажано використовувати препарат-партнер оригінального виробника для уникнення проблем із сумісністю і фітотоксичністю!

ПЕРЕВАГИ
порівняно з твердими формуляціями (гранули, порошки)

 • Немає фракції пилу.
 • Унеможливнення замулювання фільтрів.
 • Швидша розчинність у воді.
 • Немає піноутворення.
 • Краща стабільність робочого розчину.

опис рослин. Реферат – Освіта.UA

У рефераті подано відомості про такі рослини як лобода біла, лобода доброго Генріха, лопух справжній. Розглянуто способи їх застосування

Лобода біла (волок, лебеда дика, лебеда собача, лобода прісна, лобода свиняча, лобода собача, натина). Chenopodіum album

Багаторічна трав’яниста сіро-зелена, вкрита сіруватим порошком рослина родини лободових. Стебло прямостояче, розгалужене, борозенчасте, до 100 см заввишки. Листки чергові, прості, довгочерешкові, ромбовидно-яйцеподібні, цілокраї, тонкі. Квітки двостатеві, п’ятичленні, дрібні, малопомітні, зібрані в волотепоібдне суцвіття. Цвіте у липні — вересні. Плід однонасінний горішок з тонким плівчастим оплоднем.

Росте в посівах, на городах, засмічених місцях, біля доріг.

Для виготовлення лікарських препаратів заготовляють траву лободи під час цвітіння рослини.

Трава лободи білої містить алкалоїди, вітаміни, сапоніни, флавоноїди, барвник, ліпіди, органічні кислоти, мінеральні речовини та інші.

Галенові препарати лободи білої мають антибактеріальні, болетамувальні, відхаркувальні, гіпотензивні, естрогенні, протизапальні, сечогінні властивості.

Застосовують галенові препарати лободи білої при кашлі, бронхітах, бронхіальній астмі, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, метеоризмі, хворобах печінки і селезінки, істерії, мігрені, паралічах, гіпергідрозі, дерматитах, ревматизмі, радикуліті.

Внутрішньо — настій трави лободи (10 г сировини на 200 мл окропу, настоювати 2 год) приймати по 2 ст ложки 4 рази на день.

     

Зовнішньо — настій трави (10 г сировини на 200 мл окропу) служить для полоскань, примочок на болючі місця.

Лобода доброго Генріха. Сhenopodіum bonus-henrіcus

Багаторічна трав’яниста рослина родини лободових. Стебло просте, з небагатьма гілками, до 70 см заввишки. Листки нижні та середні — великі, трикутно-списоподібні, довгочерешкові, цілокраї, хвилясті. Квітки двостатеві, п’ятичленні, зібрані в густе колосоподібно-волотисте суцвіття. Цвіте у липні — серпні. Плід — однонасінний горішок з тонким плівчастим оплоднем.

Росте на засмічених місцях, у садах і на городах.

Для виготовлення лікарських препаратів заготовляють траву і коріння. Траву під час цвітіння, коріння — після цвітіння.

Трава лободи доброго Генріха містить сапонін (хеноподин), фенолкарбонові кислоти, флавоноїд (кемпферол), вітаміни, мінеральні речовини.

Галенові препарати лободи мають протизапальні, протипухлинні, болетамувальні, антипаразитарні, протимікробні властивості.

Застосовують при аскаридозі, запорах, добро- і злоякісних пухлинах (свіжий сік). Місцево — при ревматизмі, подагрі, дерматиті, лишаї, корості, виразках і ранах.

Внутрішньо — настій трави (1 ст ложка сухої сировини на 200 мл окропу, настоювати 1 год) приймати по 1 ст ложці тричі на день до їди. Свіжий сік трави по 1 ст ложці 4 рази на день до їди.

Зовнішньо — настоєм трави лободи (3 ст ложки сировини заливають 200 мл окропу) змочують тампони і прикладають до болючих місць, суглобів.

Лопух справжній (дідовник, додовник, лопушина, лопушняк, лопух великий, репляк, ріп ляк, реп’ях). Arctіum lappa (lappa major)

Дворічна трав’яниста рослина родини айстрових. Стебло пряме, до 150 см заввишки, борозенчасте, червонувате, шерстисте, розгалужене. Корінь розгалужений, м’ясистий, веретеноподібний, до 60 см завдовжки. Листки чергові, черешкові, великі.

Квітки двостатеві, трубчасті, пурпурові, в кулястих, розміщених щитком кошиках; кошики на видовжених квітконіжках. Цвіте у липні — вересні.

Росте на городах, у садах, засмічених місцях, біля жител, по берегах річок і струмків, у лісах.

Для виготовлення лікарських препаратів використовують коріння лопуха, яке заготовляють з рослин, котрі ще не цвіли. Листя збирають після цвітіння рослини. Плоди — у вересні.

Коріння лопуха містить флавоноїди (ситостерин, стигмастерин), ефірну і жирну олії, глікозиди (арктиїн), органічні кислоти, дубильні речовини, інулін. У листях є флавоноїди, антоціани, вітаміни, органічні кислоти, мінеральні і дубильні речовини, слиз. У плодах — глікозиди (арктиїн), лактони, жирна олія.

Галенові препарати лопуха звичайного мають дезинфікуючі, жовчогінні, сечогінні, потогінні, гіпоглікемічні, протипухлинні, антирахітичні, протизапальні властивості.

Застосовують при цукровому діабеті, подагрі, ревматизмі, панкреатиті, атеросклерозі, набряках, рахіті, кровотечах, гепатиті, холециститі, нирковокам’яній хворобі, дерматитах, лишаї, випадінні волосся, злоякісних пухлинах, отруєннях солями ртуті.

Внутрішньо — відвар коріння лопуха звичайного (10 г на 200 мл окропу, настоювати 1 год) приймати по 50 мл 4 рази на день. Настій листя (15 г сировини на 200 мл окропу, настоювати 10 хв) вживати по 1 ст ложці 6 разів на день через годину після їди.

При лікуванні деяких хвороб кращий ефект дає використання різних сумішей трав. Це (коріння лопуха, кореневище пирію повзучого, трави череди трироздільної, вероніки лікарської, фіалки триколірної, листя чорниці (по 10 г кожної рослини на 200 мл окропу, настоювати 1 год), приймати по 50 мл тричі на день).

При раку шлунка подрібнюють і змішують кореневище аіру тростинового — 10 г, суцвіття лопуха — 25 г, коріння лопуха — 35 г, суцвіття бодяка польового — 50 г, бруньки тополі чорної — 5 г. Суміш подрібнити залити 1 л окропу, настояти 2 год) пити 4 рази на день по 100 мл. Цю суміш можна настояти на 500 мл горілки і приймати по 1 ст ложці тричі на день.

Зовнішньо — настій коріння лопуха (5 г сировини на 400 мл окропу, настоювати 12 год) служить для примочок, компресів при вуграх, дерматитах, виразках, гнійних ранах. Для стимулювання росту волосся використовують відвар коріння лопуха (30 г сухої сировини на 400 мл окропу, кип’ятити 15 хв, охолодити, процідити), який треба втирати у волосисту частину голови кожен другий вечір а після процедури волосся сполоснути чистою водою.

Ріст волосся стимулює також настій олію лопуха на олії (50 г коріння лопуха залити 100 мл очищеної оливкової олії, настоювати 20 днів у теплому місці, процідити, втирати у волосисту частину голови). Настоянка (30 г коріння лопуха залити 500 мл горілки, настоювати 15 днів) служить для втирання у болючі місця при ревматизмі, радикуліті.


05.09.2011

Новий гербіцид ПЕТРА™ – на варті посівів сої

Новий гербіцид ПЕТРА™ – на варті посівів сої

Системний гербіцид Петра контролює найбільш злісні види бур’янів у посівах сої вже за температури від +5°С  

Цього року, за розрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, валовий збір сої порівняно із 2020-им зросте на 10,7%, а це близько 3,1 млн тонн. При цьому площа посіву планується на минулорічному рівні — 1,3 млн га. Отже, з огляду на незмінність посівних площ можна стверджувати, що оптимістичні прогнози урядовців базуються на зростанні врожайності культури. 

Які чинники впливають на продуктивність сої? Звісно, це селекція, якість насіння, система захисту посівів, територіальна структура розміщення посівів тощо. Зупинимося на такому вагомому елементі технології, як захист культури від бур’янів. Це важливе питання, адже втрати врожаю сої через шкодочинність бур’янів можуть сягати від 30 до 50%. 

Такий високий рівень загрози пояснюється не тільки шкодочинністю бур’янів, але й особливостями розвитку рослин сої. На початкових етапах вегетації ця культура росте доволі повільно, а бур’яни значно випереджають її в рості і є потужними конкурентами за споживання вологи, поживних речовин та світла. 

На фото – ефективність застосування Петра, 25 г/га + ПАР Віволт®, 300 мл/га (Київська обл. , 2020 рік)

Пригнічення перерослого пасльону чорного

Через повільний ріст рослин сої особливо критичними для неї є перші 40–50 днів вегетації — до фази гілкування, зімкнення міжрядь. Найбільше шкодять посівам сої бур’яни, які з’являються раніше або одночасно зі сходами цієї культури — однорічні дводольні та злакові види. Серед особливо небезпечних та найпоширеніших видів бур’янів — лобода біла, щириця звичайна, гірчак розлогий, гірчак берізковидний, амброзія полинолиста, нетреба звичайна, паслін чорний, фіалка польова, дурман звичайний, суріпиця звичайна, лутига розлога, переліска однорічна, канатник Теофраста тощо. 

Контроль лободи білої

Лобода біла невипадково очолює список найбільш злісних бур’янів сої. Кожен фермер знає, яку велику вегетативну масу вона здатна формувати, створюючи потужну конкуренцію за поживні речовини та істотно зменшуючи врожайність сої. Окрім того, лобода біла формує величезну кількість насіння — на одній рослині утворюється 200 тис. і більше насінин. Тому, якщо її не контролювати, це призведе до значного засмічення полів. 

Сільгоспвиробники застосовують як грунтову, так і післясходову системи захисту посівів сої від бур’янів. Однак чимало науковців і практиків сходяться на думці, що за посушливих умов, через які потерпають все більше регіонів України, використання ґрунтових гербіцидів не завжди виправдане — в такому випадку їхня ефективність суттєво знижується. Негативно на ефективність гербіцидів впливають і традиційні різкі коливання температури навесні, коли навіть у травні температура може різко падати з +17 °С удень до -2 °С уночі. До речі, такі температурні гойдалки стримують розвиток сої, але не впливають на розвиток бур’янів. 

Утім, застосування післясходових гербіцидів має певні переваги над ґрунтовими. Серед них — можливість оцінити масштаби забур’яненості та обрати препарат, застосування якого буде ефективним навіть в умовах весняних температурних коливань. За такого підходу можна буде легко справитися навіть зі злісною лободою.  

Загальний вигляд посівів через 30 днів після внесення

Для контролю широкого спектру однорічних дводольних бур’янів у посівах сої компанія Corteva Agriscience пропонує аграріям селективний післясходовий гербіцид системної дії Петра, який можна використовувати вже за температури +5 °С. Оптимальна ж температура застосування цього гербіциду — від +8 °С до +25 °С, у фазу 1—3-х трійчастих листків у культури і на ранніх стадіях розвитку бур’янів. Для досягнення максимальної ефективності дії препарату розробники рекомендують використовувати його в бакових сумішах з ад’ювантом ПАР Віволт®. 

Необроблений контроль

Гербіцид Петра контролює такі види бур’янів, як щириця загнута, лобода біла, фіалка польова, паслін чорний — у фазу 1—2 справжні листки; грицики звичайні, талабан польовий, дурман звичайний, портулак городній, галінсога дрібноквіткова, підмаренник, редька дика, суріпиця звичайна, кучерявець Софії та ін.  

Гербіцид Петра містить діючу речовину флуметсулам, яка належить до хімічної групи триазолпіримідинів. Проникаючи в рослину через листя та коріння, флуметсулам пригнічує активність ферменту ацетолактатсинтаза, спричиняючи таким чином загибель чутливих видів бур’янів. Норма застосування гербіциду єдина і становить 25 г/га. 

Для розширення спектру контрольованих видів бур’янів гербіцид Петра можна застосовувати у бакових сумішах з іншими протидводольними гербіцидами. Однак у кожному окремому випадку слід проводити тест на сумісність компонентів бакової суміші та перевіряти її дію на невеликій ділянці поля. Не рекомендується застосовувати Петра одночасно із грамініцидами — інтервал між обробками має перевищувати 7 днів. Окрім того, препарат не слід змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, а у випадку їхнього застосування необхідно дотримуватися інтервалу 12—14 днів.  

Також варто зважати на рекомендації щодо наступних культур у сівозміні. Так, якщо оброблені цим гербіцидом посіви сої загинули, наприклад, через заморозки, посуху чи ураження хворобами, на тому ж полі сою чи кукурудзу можна сіяти без обмежень термінів висіву, люцерну, горох, ячмінь, овес, жито, пшеницю — через 4 місяці, соняшник — через 18 місяців. 

Гербіциди на основі флуметсуламу успішно використовують американські фермери як у грунтовій, так і післясходовій системах захисту культур. Цього ж року гербіцид Петра стає доступним і українським аграріям і буде невід’ємною частиною післясходової системи захисту сої. Адже цей препарат має вагомі переваги перед іншими після сходовими гербіцидами!  

Говорить експерт

Галина Радзіцька

Галина Радзіцька, категорійний менеджер з гербіцидів компанії Corteva Agriscience:  

«Відомо, що на початкових фазах розвитку соя слабо конкурує з бур’янами. Отже, для досягнення максимального ефекту рекомендовано проводити обробку посівів на ранніх стадіях розвитку бур’янів. Особливо ця вимога стосується видів лободи, канатника, амброзії (сім’ядолі — перша пара справжніх листків). З точки зору розвитку сої найбільш оптимальною є фаза «поява першого трійчастого листка». Саме ця фаза є початковою для внесення гербіциду Петра. Оскільки гербіцид Петра є новинкою на ринку України, хочу звернути увагу сільгоспвиробників на його польову ефективність. На фото 1 чітко видно контроль таких злісних бур’янів у посівах сої, як лобода біла та паслін чорний. Хочу наголосити на тому, що найефективніше паслін контролюється у фазу 1–2 листки, у наших же випробуваннях він був перерослим, однак Петра суттєво пригнітила його та зупинила у рості. Найкращим партнером для Петра, з точки зору безпечності, є гербіцид на основі діючої речовин бентазон. Бакова суміш цих двох препаратів (з додаванням прилипача Віволт®) виявилася найбільш ефективною проти проблемних дводольних видів бур’янів у посівах сої. 

Людмила Степанчук 

Автор: Людмила Степанчук
ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Kako se Loboda oblačila kad nije bila megazviezda

Ne prepoznajete je na fotografiji из 2004 года.

5226. rujna

2020

Fotografija Instagram @lobodaofficial

Данас себе Светлана Лобода naziva «Руска Lady Gaga», njen стил JE prepoznatljiv, Cesto neponovljiv, unatoč фолиант, mnoge Djevojke nastoje Бити barem Malo попут нье. Moram reći да je поп-дива oduvijek imala tendenciju ка blistavoj samopredstavljanju, ali trebalo joj je puno vremena za usavršavanje stila.Slika koja se danas svima divi nastala je tek djelomično prije pet godina, a na petnaestogodišnjoj fotografiji Svetlanu je jednostavno neprepoznatljivu.

2004. Godine

Светлана Лобода I Grupa «Via gra», 2004. (избивая Вере Брежняеве)

Fotografija
Legijski Mediji
Legijski Mediji

Službena Godina Početka Glazbene Karijere Svetlane Lobode Naziva SE 2003., No Publika Ju Je Prvi положить на экран могла vidjeti tek 2004. године, када je djevojka postala član grupe VIA Gra.Zamijenila je Annu Sedokovu, koja je napustila grupu. Međutim, tada nije bilo potrebno govoriti o megapopularnosti: Sveta je otišla prije nego što je njezino lice imalo vremena da se publika upozna i zapamti.

godina 2009

Svetlana na Euroviziji 2009

Fotografija
Legijski mediji

Sljedeća faza Lobodine karijere bila je Eurovizija 20013 Tada su se i pjesma i slika zvijezde svima činili vrlo kontroverznima.Podsjetimo, Sveta je na pozornicu ступила у единственного crnom odijelu, a stilizirane ogrebotine i zavoji postali su glavni ukras. Белая je to moderna akcija protiv obiteljskog nasilja, ali prijava nije cijenjena, a ukrajinski sudionik poslan je tek na 12. mjesto. Naravno, nije to bila samo controverzna slika, pjesma Budi mi Valentine nikog nije osvojila.

2010-2012

2011.

Фотография
Legijski mediji

Konjske utrke «Grand Prix Radio Monte Carlo».

Fotografija
Legijski mediji

Karijera je počela polako ići uzbrdo 2010 год. Tada je Svetlana registrirala zaštitni znak LOBODA. Убзо се появилась серия популярных складби и исцечака. Međutim, bilo je prerano govoriti o globalnoj slavi, kao i o naslovu ikone stila. Očito su uspješne slike pop die tada bile iznimka, a ne moderno pravilo. Uzmimo za primjer njezin nastup на Grand Prix utrkama u Monte Carlu 2011. (na slici): haljina koju je odabrala Svetlana potpuno je iskrivila njezinu lijepu figuru.

Godina 2012

Godina 2012

Legijski Mediji
Fotografija
Mediji
Legijski Mediji

Čudni Pleteni Kombinezoni, Prsluci od Sumnjivog Кризна, укладка u STILU MATILYN MONROE — SVE SU до Знакови. Ako su stilisti radili sa Svetlanom, onda očito nisu pokušali otkriti njezinuиндивидуальность. Naravno, sve je izgledalo seksi, ali apsolutno ne oštro i bez uvijanja. Može li išta biti banalnije od lurexa u kombinaciji s kovrčavom plavušom?

2013-2014 год

год 2013

Фотография
Instagram

2013.je bila godina experimentiranja s modnom slatkicom. Loboda je odlučila isprobati kovrče, cipku etd. Стиль «леди как» nije zaživio, jer je bio osuđen na propast od samog početka: Svetlanin izgled je preoštar za one pomodne odluke koje ova strategija garderobe nalaže. Banalne haljine, plašti i potpetice apsolutno nisu alati koji otkrivaju potencijal Lobodinog izgleda.

Година 2013

Фото
Легийски Медиджи
Фото
Легийски Медиджи

201002 201002

Године Светлана je dobila puno priznanje kod kuće. Dobila je titulu «Заслужна умжетница Украины». Od tog trenutka njezina se karijera počela brže razvijati, a već 2014. Loboda je dobila prestižnu rusku nagradu — nagradu Pjesma godine. Inače, на utrkama Grand Prixa na radiju Monte Carlo te se godine Loboda pojavila u potpuno other slici: jednostavnoj bijeloj haljini, koju je nadopunila fantastična rukavica u stilu Lady Gage. Istaknut je вектор daljnjeg razvoja stila.

Концертная передача «Гран-при Радио Монте-Карло», 2014

Фотография
Легийски медийи

Могу ли я любить Светлану Лободе из 2014.назвать лошима? Vjerojatno će takva procjena biti prestroga. Umjesto toga, trebali bi se kategorizirati kao «rustikalni»: Lobodine linije (i njezine ambicije) zahtijevale su promišljeniji dizajn od samog početka. Da bi postala ikona stila, Светлана je мораль pronaći vlastiti modni put i pronašla ga je.

OVDJE может saznati kakav dizajn zahtijevaju vaše linije izgleda.

Година 2014

Фотография
Легийски Медиджи
Фотография
Легийски Медижи

от 2015 г.

год

Светлана Лобода počela je postati najbolja modna verzija sebe od 2015. godine. Tada je započeo put do naslova pop погружение. Bila je prepoznata i glazbeno i moderno. Godine potrage za savršenom slikom ostale su iza nas. Лобода 8. lipnja 2015. служила препознать као najmodernija pjevačica: на церемонии награждения Fashion People получила название Fashion Voice Woman.

+4

Ольга Астафьева

Грозлив британский трилер расиское масакр покола катынь

В Заднем Причаку, пионирские британские новости, ки га игра Алекс Петтифер, одкридж, да е Сталинова Русия прикрила свою войну 22.000 Поляков.

Nič novega pri poskusu umora, ki so ga prejšnji Marec poskusili, verjetno ruski agenti, nekdanjega informatorja MI6 Sergeja V. Skripala in njegove hčerke Julije z uporabo vojaških razvrstilcev živcev. Sledijo londonskim atentatom г zastrupljenjem bolgarskega disidentskega pisatelja Georgija Маркова ЛЕТА 1978 в nekdanjega Agenta ФСБ Александра Литвиненка ЛЕТА 2006 MANJ objavljenega visečanja Ivana Krivozertseva, blizu Bristola Leta 1947, JE osrednja točka učinkovitejšega novega britanskega trilerja Zadnji свидетель.

Теория фильма, да се е Михаил Лобода (име Кривозерцев, ки е шел в Велики Британии), не обесил, ампак га е золото агент НКВД-а (руська тайна полиция), нато па высел з вратом з древа, да би изгледал кот смрт самомор.

Čeprav je bila Loboda komay pameten farmacevt, je maja 1945 dal zelo jasno izjavo bivšemu konzularnemu prestavniku poljske vlade v kampu razseljenih oseb Verden (Aller) v Nemčiji. Лобода je opisal, kako je priča zatočnikom Poljske, ki so bili zaščiteni z NKVD-ja, od Smolensk, ki so kopali rovove, kmalu pa so bili njihovi grobovi — v Katynski gori marca 1940.Slišal je tudi posnetke v gozdu in vedel, da se zaporniki niso vrnili.

Подробные доказы Лободе со стороны НКВД, не немска войск, ки е приспела в Катынь лета 1941, е била одговорна за убийство 4000 польских полицистов в других в Катыни. Количина смртних жртев из Катына в стем повезенных уморских мест на тей стопни в других световни войни je končno znašala 22.000 pripadnikov poljske inteligence. Сталин je odobril та podvrženi геноцид, да би uničil poljsko državo.

Задний сведок Стивен Андервуд, порочевалец в главном локальном часопису на обмочью Бристола, се е на самомору сречал з утопитвижо вояка из интернега таборишча за раздельне поляке.Неисполненный сон, ки га je razocarala naloga, ki mu jo je dodelil njegov konzervativni urednik Фрэнк Гамильтон (Майкл Гэмбон), има копия The Big Sleep на svoji mizi v svoji najetni sobi. To je morda naklonjeno skrivnostni vodni smrti voznika družine Sternwood v romanu Raymonda Chandlerja, saj je je samomor Polja samo tangencialno povezan s tem, kar Stephen odkrije o Katynu.

Утопленные мошки припеле Стефана в ближних таборах за раздельными поляками, кьер одкрийе присотность Лободе (Роберт Вецкевич, ки же играл Лех Валенса в биографии Анджеи Вайде за лето 2013).Sumljivo, da je Loboda stevardirala poljski uradnik za zvezo (Will Thorp), in zakaj mora biti rusko prebivalisče v taborisču, Stephen prelomi v kočo Nissen, kjer Loboda spi in ukrade dnevnik, ki ga drži v kositrni škatli. Vsebuje račun poljskega vojaka njegovega prevoza do Katyna; kmalu pred njegovim usmrtitvijo se izkoplje. Loboda ga je vzel iz trupla, ki ga je razkosal, ko so ga Nemci najeli za pomoč pri odkrivanju masovne grobnice.

Zavedajoč se, da je ruska odgovornost za ubijanje v Katinu zatrta, Stephen poskuša zgraditi primer, zaradi česar bi ga lahko ubili britanski varnostni organi, ki so želeli ohraniti ohraniti povojni dogovor z Rusijo.Гамильтон не бо имел нобенега товарняка с предложено згодбо Стефана; в засебни ласти, Гамильтон би лахко имели болечине вести.

Njegova preiskava je odvisna od zanesljivosti svojega dekleta Jeanette (Talulah Riley), katerega odtujen mož (Henry Lloyd-Hughes) je neusmiljen britanski varnostni načelnik, ki želi izničiti vse dokaze, ki jih proizvaja Loboda. Zaradi strahu pred Stephenovo varnostjo, Jeanette naredi tragično napako, ki vključuje talismansko jabolko. Восковски лес, из катерега се извира, се спремени в локус смрти — ин се дже с тем склицевал на самега Катына.

Režiser in soporočevalec (s Paulom Szambowskim), ki ga je izdal TV ветеран Петр Шкопяк, катерега dedka je bila ubita v Katynju, The Last Witness najprej najprej nastopi kot epizoda Foylejeve vojne. К je kompliment nameto kritike: знана детективская серия Антония Горовица, в катери игра Майкл Китчен, дже одликовала, да дже укоренила войну в повойне задеве национальной варности в злочиних майхних мест. Zadnji Свидетель нареди энако: сен Катына, ки га ни николи засенчила домача згодба о Стефану, Жанеттею в Степену.

In ko se film nadaljuje, odskakuje od televizijskega vzdušja in pečenja, postaja preklettvo in alle bolj fatalisticnoir, v katerem Stephenove možnosti za razkritje tega, kar pozna, se zmanjša, dokler ni nobenega. Vrhunec filma je šokanten. Žrtvovanje Jeanette za odkup je prav tako nepričakovano.

Pettyferov Stephen ni noben glavni inšpektor Foyle ali Philip Marlowe, ampak se trudi, da bi mu pomanjkanje pametnosti s pikobo in integriteto. Ocharana je usodostnost, usta, ki jih skrivajo grmovi brki, poškodovani očesni vtiči, pokrovček krpe in chevlji, ki so čudaško arhaični, je chlovek brez charovnosti ali duhovitosti, toda tisti, ki je tiho,Veni točki se srečuje z didnim tajnim službenikom (Ian Midlane, čudovito), ki je v Londonu, to je Chandlerjev milje in Pettyfer se odlično prilega.

Стефан интимно гледа гледалца равно зато, кэр си не призева, да би се насмеял. В других световни войни ни мог служити на спредни страни в носил чип на неговем рамену, кер дже бил негов брат служил кот капитан, би бил одличен главный герой последняя война серии.

Zadnji svedok bo 29. maja objavljen na VOD in Digital HD.

ARTOS — Лобода о Клеменчичу

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

МАТЯЖ ЛОБОДА О МИЛАНУ КЛЕМЕНЧИЧУ

 

« Трагач за лепотом и байковитим световима »

 

О животу и раду Милана Клеменчича т.е. о буденью словенского (уметничког) луткарства говори Матяж Лобода, глумач, драматург и редактор т.е.

 

Рука Матяжа Лободе држе Клеменчичева лутке, производитель: Лутковно гледалище Любляна

 

Название: Intervju je izvorno objavljen u 1/4 Biltenu «All Strings Attached»

Матьяж Лобода smatra se najvećim slovenskim stručnjakom za život i djelo Milana Klemenčiča. С 1968 г. по 1976 г. Година биографии je umjetnički ravnatelj današnjeg Lutkarskog kazališta Ljubljana. Godine 2009. UNIMA Slovenija odlikovala ga je za doprinos u razvoju slovenskog lutkarstva i promicanju istoga u Sloveniji i inozemstva, a godinu dana kasnije dodijeljena mu je nagrada Pengov za aktivnu ulogu u razvoju словенског луткарства. Godine 2011. objavljena je njegova velika monografija pod naslovom „ Милан Клеменчич: Tragač za ljepotom i bajkovitim svjetovima “.

 

Милан Клеменчич биография je školovani slikar, радио je kao sudski službenik, no ipak se zaljubio u lutkarstvo…

 

Prvi se put susreo se s lutkama kao dijete u Gorici, u kazalištu slavnog talijanskog lutkara Antonija Reccardinija. Bila je to ljubav na prvi pogled. Slikarski талант naslijedio je od oca je odlučio studirati slikarstvo. Studirao je na akademijama u Veneciji, Milanu i Münchenu, gdje je volio ići u kazalište. Posebno su ga oduševila dva slavna minhenska lutkarska kazališta – kazalište Pape Schmida i Umjetničko kazalište lutaka Paula Branna. Nakon što je završio studij i odslužio vojni rok, oženio se 1899.Године, основао жилец и запослио се као судьски служб. Naime, bilo je nemoguće živjeti od slikarstva u tadašnjim okolnostima.

 

Danas je Šturje nedaleko Ajdovščine poznato kao rodno mjesto slovenskog lutkarstva. Upravo je tamo 1910. godine Klemenčič otvorio vrata Malog marionetskog kazališta, koje je snovao u svojem domu. Kako je zapravo došlo do toga?

 

Godine 1903. именован администратором земельного книжного хозяйства у Айдовщини.Njegova se obitelj preselila u Šturje, u kuću profesora Augusta Schlegela, amaterskog slikara. U svoje slobodne vrijeme dva bi se muskarca često uputila na slikarske staze kako bi na platnu zabilježili sunčanu regiju — Primorsku. Нова je okolina raširenih ruku приобрела младог, образованог и отворeног интeлектуaлcа. Zahvaljućći svojoj slikarskoj nabrazbi i изнимном фотоОграфа «Умийчучу, Милан Клеменчич ПостаIstovremeno Klemencič je povno posjetio München i svoje najomiljenije lutkarsko kazalište. Искра из младости поновно je bila zapaljena. „ Само чекайте, джеко! Napavit ću nešto za vas. Vidjet ćete!“ Zatvorio je vrata svoje radionice i prionuo na posao. Sve je sam napravio, osim odjeće za lutke, koju je sašila njegova žena Pepca. 22. prosinca 1910. године отворила су се врата неговог дома. U svjetlu uljanica, budući da tada još nije bilo struje u Šturju, i na zvuke gramofona marke His Master’s Voice, podigao je Klemenčič zastor u Malom marionetkom kazalištu .To je bilo rođenje lovenskog lutkarskog kazališta i lovenskog lutkarstva.

 

Милан Клеменчич, пионер словенского кукольного искусства из Allstringsattached on Vimeo.

 

Коме су биль namijenjene predstave?

 

Klemenčič je na condstave pozivao susjede, prijatelje, poznanik i, naravno, djecu. Чтобы можно заключить на тему имени upisanih у kazališne pamflete. U pravilu su predstave bile namijenjene djeci, ali istovremeno je Klemenčič svojim predstavama želio pristupiti i odraslima.Nikada nije razmišljao o tome da ih prilagodi za određenu publiku. Godine 1912. osmislio je neku vrstu programa kojim je pozvao publiku na osnivanje umjetničkog lutkarskog kazališta za širu slovensku publiku. Poziv je bio objavljen tek sedam godina kasnije u Ljubljani u biltenu „ Slovenski narod “.

 

Koje i čije je tekstove odabirao za svoje predstave?

 

Postavljao je predstave koje su u suštini bile bajke. Njegov najdraži autor bio je grof Franz Pocci koji je u ono vrijeme nosio nadimak „lutkarski Shakespeare“.Papa Schmid zamolio je Poccija da mu pomogne osnovati lutkarsko kazalište u Münchenu te je Pocci postao njegov „kućni“ автор. Договорили су се да Че припремити опсежан опус Гриммовых байки и избор народных прича. Первый славный текст «Дворац сова» биография Jedna od narodnih priča. Klemenčičevo nasljeđe uključuje popis od 46 koje je napisao Pocci, od kojih je sam Klemenčič režirao devet. No, za svoju prvu bedstavu «Mrtvac u crvenom kaputu» koristio je tekst Antonija Reccardinija koji je nastavljao tradiciju komedije dell’arte.

 

« Sovin dvorac «, Poccijev tekst prilagodio Milan Klemenčič, r. Матьяж Лобода

 

Rat je prekinuo rad Malog marionetskog kazališta. No ipak, Klemenčičeva vizija da osnuje prvo javno lovensko lutkarsko kazalište ostvarila se 1920. godine. Nastalo je Slovensko marionetsko kazalište.

 

Iste godine kad je snovano Slovensko marionetsko kazalište, pisac, publicist i prevoditelj Ivan Lah koji je također zavolio lutkarstvo, doktorirao je na Praškom sveučilistu.Po povratku kući donio je pozornicu на rasklapanje kako bi se bavio lutkama. U Ljubljani je upoznao budućeg slikara Venu Pilona, ​​koji se taman bio vratio iz zarobljeništva u Rusiji. Kao dječak u Šturju, Pilon je pripremao pozive za Klemenčičeve predstave i također sudjelovao u njima. Ipričao je Lahu или umjetniku iz Šturja, Milanu, koji je u to vrijeme živio u Domžali. Bez imalo oklijevanja, Lah ga je posjetio i ohrabrio da započnu zajedno raditi na lutkarskim projektima. Uspjeli su zahvaljujući lukavoj „kampanji“ u novinama i potpori nekolicine utjecajnih ludi iz kulture.Godine 1919. Konzorcij slovenskog kazališta proglasio je Milana Klemenciča voditeljem Slovenskog marionetskog kazališta .

 

Каква je sudbina snašla Slovensko marionetsko kazalište?

 

Клеменчич je svjedočio ostvarenju svog sna kad je osnovano to kazalište. Početak je bio obećavajući, ali je situacija bila daleko od povoljne. Konzorcij je bio dioničko društvo i kao takvo nametalo je svoja vlastita pravila u pogledu broja bedstava u određenom временный период, načina kako su se predstave моральный дух izvoditi, prihoda… Новак, новак, новак! Uvjeti su bili nerealni i nemogući. Osim Klemenčiča, koji je samo u prvoj godini imao i other posao, ostali su kazališni radnici parallelno radili na otherim radnim mjestima i nisu bili zaposleni u kazalištu. Bili su im obećani honorari koje nikad nisu primili. Gradska dvorana bila je prevelika i nije mogla ugostiti marionetsko kazalište. Непрестано су се морали селити како би направили простора за другую активность, простория нии била гриджана и поврх свега, било е пореза и бирокрация кою е требало ржешавати.Činjenica да су publika я stručni krugovi počeli prihvaćati Slovensko marionetsko kazalište nije puno značila. Poteškoće су себе nagomilale я počele су stvarati frustracije я nezadovoljstvo u ansamblu. Klemenčiču je konačno bilo dosta svega. Napisao je u svoj dnevnik: „ Gradski dužnosnici zanemaruju i muče marionetsko kazalište, stoga sam odlučio otkazati buduće predstave i uglavnom odustajem od uloge voditelja kazališta .“ .


Nakon zatvaranja Slovenskog marionetskog kazališta, pokret pznat kao Sokol preuzeo je veliki dio lutkarskih aktivnosti.Ipak, Klemenčič nije baš dijelio njihove ideje. Зашто?

 

Od početka je Klemenčič smatrao lutkarstvo jednim oblikom umjetnosti. VEC JE ranije surađivao с članovima Sokola у Ajdovščini, али Nije dijelio njihove poglede на lutkarstvo Koje JE ZA njih било prije svega « sredstvo ZA obrazovanje я zabavljanje mladeži .» Slovenski Соколи preoblikovali су я preimenovali Kasperla у poduzetnog я hrabrog dječaka Jurčeka koji nije imao ništa zajedičkog s njegovim prethodnikom i «rođacima»: Pulcinellom, Polichinelleom, Punchom i Petruškom – koji nije iskazuju akciju, юмор и energiju na pozornici.


Клеменчич с собственником, производитель: All Strings AttachedКлеменчич je jamačno bio zanimljiva kombinacija zaigranog djeteta i velike дисциплина.

 

Ako pogledamo njegovu životnu priču, shvatit ćemo da je prošao kroz veliki broj teških iskušenja. Do sedme godine života ostao je bez oba roditelja, brata i dvije sestre. Morao се postaviti на vlastite noge vrlo rano u životu. Naučio je zauzeti se za sebe i raditi stvari bez ičije pmoći. Bio je iznimno precizan. Nije odustajao od nečega dokle god sve nije bilo na svom mjestu. Био я перфекционист. Vrlo zahtjevan i strog prema samome sebi i otherima što ga je činilo pomalo „teškim“ u suradnji, iako se govorilo da je bio vesele prirode. Osim toga, imao je jednu vrlo iznimnu osobinu – zadržao je sposobnost gledanja na svijet s djetinjim čuđenjem što mu je pomoglo da stvori charobne bajkovite svjetove.


Zbog gorkog iskustva sa Slovenskim marionetskim kazalištem napustio je lutke na duže vrijeme.Ipak, pokušao je ponovno s Minijaturnim lutkarskim kazalištem (1936.-1957.) i dosegao svoj vrhunac.

 

Nakon što je pronašla stare lutke na tavanu iz razdoblja u Šturju, njegova ga je kći Mojca nagovorila da se vrati lutkama nakon desetogodišnje pauze i dva neuspjeha. No sad, u svom domu u Minijaturnom lutkarskom kazalištu nije bio ovisan o birokratima. Radio je zbog vlastitog zadovoljstva i prema vlastitim financijskim mogućnostima. Prijatelji su mu pomagali i povremeno davali novac za kazalište. Čak je imao i neke sponzore koji su se samoinicijativno javljali. Улаз на представителе био je besplatan.

 

Je li publika znala za te predstave? Jesu li ljudi bili u mogućnosti pogledati ih, iako ih je Klemenčič inscenirao u privatnosti svog vlastitog doma?

 

Клеменчич je režirao predstave u Minijaturnom lutkarskom kazalištu najviše za publiku koja je znala cijeniti их. Predstave su postale prava kulturna poslastica i pobuđivale su iznimno zanimanje kod publike.Люди су морали donositi sa sobom pozivnice kako bi mogli gladati predstave, budući da je „dvorana“ mogla smjestiti svega 25 lyudi. Чак су и гости из Šturja i Ajdovščine dolazili gladati predstave.


Njegove minijaturne lutke, koje često nisu veće od 10 cm, silno su zanimljive. Koristio je posebnu метод у pravljenju lutaka.

 

Radio je odljeve glava lutaka u gipsu; ne samo minijaturnih lutaka, već i onih za Slovensko marionetsko kazalište (koje su bile oko 30 cm). Prenio bi profil glave sa skice na ploču od mesinga, izrezao je (izrezao bi također i unutrašnji dio, ostavljajuci samo okvir), koristeći osnovni kalup kako bi prelio gips preko metalne ploče. Kada bi se masa stisnula, malim dlijetom bi oblikovao glavu. Zatim bi je skuhao u iznimno gustom vezivnom ljepilu. I to bi ponovio, jednom, dva, tri… puta – dokle god bi gips upijao ljepilo. Tako je dobivao tvrdu glavu. Kada bi se glava ohladila, bila je spremna za bojanje. Ovaj je recept sačuvan na malom komadu papira nađenom među njegovim dokumentima.

 

Милан Клеменчич izrađuje lutke

 

Je li promijenio tehniku ​​tijekom godina или je ostala ista?

 

Naravno, njegova se tehnika poboljšavala s godinama. У раном раздоблю джелованья ние имао пуно искусства. Lutke су желчи prelagane я zbog toga их je bilo teško animirati. Okvir tijela i nogu bio je također napravljen od metalne ploce, obučen u tkaninu ili čak u čvršći papir. Kasnije bi radio odljeve tijela i udova za manje lutke u olovu. U techničkom i tehnološkom pogledu, on je dosegnuo savršenstvo. Lutke su postale puno poslušnije.


Klemenčič u svom ateljeu, izvor: All Strings Attached Kako su njegovo obrazovanje za slikara i fotografsko umijeće doprinijeli lutkarskoy umjetnosti?

 

Bio je odličan u stvaranju atmosfere i scenske iluzije, obdaren snažnim osjećajem za svjetlo. Znao je „koristiti“ svjetlo i njegove izvore i ugraditi их у сценографию.Vatra je gorjela u kaminu. Svijećnjaci koji su bili oslikani na zidovima odjednom bi planuli i docharali uzvišeni ugođaj dvora. Врата би се отворила у позадини сцена и гости би почели пристизати из дубине – иако би оквир врата требао зауставити лутке на концу да не уджу. Vješti slikar i scenograf koristio je detalje kako bi odvratio pozornost gledatelja s trika. Teška vrata na ulazu u Faustov Laboratorij svijetlila su crvenim svjetlom, a iza njih bi se ocrtavala Mefistova sjena. Ipak, samo trenutak kasnije ustao je iz zemlje i pojavio se pred iznenađenim učenjakom i… гледателем.


U kojem pogledu je Klemencič bio ispred svog vremena?

 

Što se tiče slikarstva i lutkarstva, Klemenčič je bio tradicionalist – ako je ovo točan izraz, budući da je je lutkarska tradicija na području Slovenije tek počela s njim. Готово je preko noći utemeljio lutkarsko kazalište koje se može usporediti s onima u Europi – utemeljio je slovensku lutkarsku umjetnost. Do današnjeg dana stručnjaci za lutkarstvo govore o njegovom djelu s dubokim poštovanjem, pogotovo kad je riječ o slavnom „ Доктору Фаустусу “.


Što je s njegovim suvremenicima ili čak s lutkarima prije njega?

 

Poznati su nam posebni oblici narodnog lutkarstva koji su se javili na području Slovenije u 15. stoljeću. Premda je bilo nekih zanimljivijh aspekata, to lutkarstvo nikada nije preraslo jednostavne i ležerne scene iz svakodnevnog života. Postoji pisani dokument o lutkarskom kazalištu koje je postavila slavna obitelj glazbenik i liječnika Ipavec, koje je „preuzeo“ Klemenčič godine 1889.Извор također ukazuje na sljedeće: „Ovome je kazalištu ili njegovim predstavama nedostajalo ime. Na njih se gledalo kao puku privatnu obiteljsku razonodu u dugim zimskim večerima. Bilo je i više nego očigledno da je to bila kupljena «удобность». Zapravo su kazališta takvog tipa bila poprilično raširena u to vrijeme. No ipak, to nipošto ne umanjuje vodeću ulogu, važnost i vrijednost lutkarskog stvaralaštva Milana Klemenčiča.

 

Луткарско казалише Любляна, « Доктор Фауст »

 

Зачетки в Аргентине – СВОБОДНАЯ СЛОВЕНИЯ

«Илирия» встани!                                                                             

Sem pa tja me še pelje pot po Av. де Майо, в Рамосу –  в ko križamo ulico Alvarado se spomnim Ilirije na št. 350. Tam je bila slovenska gostilna, penzijon in še marsikaj otherega. Tam sem delal kot »бирт« – natakar, skoro eno leto, med 1955 in 56. Tam sem tudi imel svoj »kot«, tako da sem bil stalno v stiku s stitim okoljem, podnevi in ​​ponoči. Od tega je torej že več kot 60 лет. Teklo je osmo, deveto leto naše naselitve v Argentini. Krajevnih домов še ni bilo, razen Lanusa in Pristave, ki pa je bila le pristava Centrale, le-ta pa še v povojih, oz.je bila še najemnik. Илирие здай ни веч, а най встане в бежних споминих

Илирия je bila в многочем »наши зачетки в аргентини«. Кот гостиница в пансионе je bila zbirališče in zatočišče predvsem samskih fantov in mož. Посебно об концах тедна je bila hotelna polno zasedena. Краяны различных барв со били ту обитатель , а склепам, да нисо били ту зачетки рамошке скупности, познейшега Сломшковега дома: не спомним се кот гостов на пр. г. Брюле, Поточника в других. Verjetno se je tisto jedro ramoške skupnosti zbiralo okrog nedeljske sv. маше, сай дже биль г. Янез Калан Каплан против Рамосу. Tam je delovala tudi slovenska šola.

Tu je bilambient bolj Liberalen, včasih prav oštarijski: duhovniki niso zahajali k nam (razen L. Lenčka, ki je tam zastopal Gospodarsko zadrugo). Sklepam, da je bila prav ta najemnik ali morda lastnik Ilirije, g. Годек па управник ле гостильне. О тем би большой готов ведет поведати Марьян Лобода, ки je bil že takrat uslužbenec при Задруги. Полег г. Ленчка так били водилни в Задруги Йоже Маврич в Иване Ашиче.Zadruga je prevzela Ilirijo (morda jo je kupila) от Эме Кесслер. А из одного прве добе нич не вем. Morda bi kdo kaj prav o začetkih Ilirije.

Илирия je bila poleg tega tudi  sedež SKA, tam je bilo tajništvo: g. Marjan Marolt je bil naš vsakodnevni gost s svojo radoživo fajfo in obveznim štamperlom šnopsa. Na vrtu Ilirije je likovni odsek SKA поставил barako, kjer je potem деловала Ликовна академия. В те же годы поучаствовали Бара Ремец, Милан Воловшек во Франции Ахин. Tam se je izšolalo kar nekaj pznanih likovnikov. Vsaj enkrat (morda tudi večkrat), je Kulturna na vrtu predvajala francoski film, представил ga je Ruda Jurčec (izposojala jih je francoska ambasada). Torej je bila tam tisti večer vsa kulturna srenja.

Vem da je bila v Iliriji vsaj enkrat Misijonska tombola, morda dvakrat… В тистых летих je bil to velik dogodek in je privabil veliko lyudi. Mislim, da je tu nastal Plus ultra. Г. Ладо Ленчек je namreč деловал на многих področjih, uresničil je najrazličnejše pobude: господарске, духовне в культуре.

Ilirija ni imela statusa uradnega zbirališča словенских присельцев. Najvažnejša snidenja so bile nedeljske sv. маше: на Бельграно в ше кье. Vendar je bilo tu vsaj eno novomašno slavje (če se ne motim, g. Susmana)  в туди многих порочных славностей (охчети). Об работах в недели, когда было живо, весело: салон полностью заседен, сречанье дружин в своих, приятелей в знаках. Tu so se ljudje počutili kot doma, res med svojimi. Nedeljsko kosilo je bilo kar nekam praznično in slovesno. Людье так се разживели, постали гласни, в тако je tudi pesem zaplala v to razpoloženje ter nas čudežno povezala z našo (takrat še) milo Slovenijo. Чуствено смо били ше ведно в први домавини, песми со спорочалье. To je bil še čas, ko smo prišleki nagonsko iskali domačo družbo. Družabnost z domačini je bila še redka. Tudi se ne spomnim gosta domačina: ambient je bil čisto slovenski.

Фотограф Лойзе Эрявец из дружино в Илирии, 1954

Об работах со се весела сниденья зело завлекла в ночь.In čim je vino bolj in bolj burilo duhove je prihajala na dan vsa tragika naše polpreteklosti: domotožje, razocaranja, včasih tudi solze. Včasih pa tudi oštarijsko robantenje in pretep, vendar brez hujših posledic. Мед домобранскими ветеранами je izstopal Ciko (Ciril Skebe), военный инвалид. Zelo nadarjen risar, zgovoren kot strgan dohtar, glasen in bojevit. Ko ga je vino premagalo je zaspal pod kako mizo. Все на вижо: тужна йе недели… Я, туди много жалости се йе там излило. Истина в вине!

Имели смо па мед пенсионисти туди Хрвате, ведь так при нас вечеряли: спомним се Матека, Шпорерья, мань Штрфичка. Prvi je bil zelo zelo glasen, imeli so svoje omizje. Z njimi sem imel neko soboto dolgo debato, bi rekel da ideološko. Matek je bil srdit »comecuras«, jaz sem branil, seveda, našo vero in Cerkev. До трех зютрай смо се дажали, а со ме тако потолкли, да сем ше наследни дан преболевал моралнега мачка. Dogodek me je zadel v živo. (Спрашуем па се, в катерем езику смо говорили. Очитно по испански, кер не знам хрвашко.)

Полег пенсионистов в Илирии живела дружина фотограф Лойзета Эрявка: она жена в два отрока.Ле-та, га. Ида, je bila naša kuharica. На слики smo še poleg nje, Julka Grabnar, ki ji je pomagala v kuhinji,  Janez Majeršič in jaz kot birt. Če je bilo veliko dela se nam je pridružil, občasno, tudi Марьян Лобода.

G. Erjavec je tista leta  продаял нашими людьми умеренные товары – črnobele – z idililčnimi motivi slovenskih pokrajin: na pr. Triglavsko jezero z belimi ovčkami na gorski paši. В гараже есть своя мастерская. Zdaj ga pa objavlja Zaveza, ko je slikal in dokumentiral Italianska beginska taborisča.

G. Godec je le sempatja prišel nadzirat hotelno. Прав тисти час je prišla za njim družina, kot tudi družine Debeljak, Vombergar, Žakelj, Božnar in other. Spomnim se bujne nastnice Jožejke, ki je spremljala mamo, ki je takrat prevzemala tajništvo pri SKA. Такрат сем туди спознал Тинчка, ки йе словел кот эксперт в маркизму. Pridno se je включил в mladinske organizacije, pisal v Mladinsko vez. Tisto leto je prišel za svojim očetom Marjan Majersič in je bil nekaj chasa pri nas.

Ja, pišem po spominu, a marsikaj navedenega bi se dalo preveriti z našimi tedanjimi časopisi, če bi si kdo vzel čas za to.

Вчасих со нас обискале туди знане собственности из нашей скупности. Spomnim se Jožeta Kesslerja, ki je debatiral s kelegi zelo glasno in zavzeto: sklepam, da so ga spremljali ljudje iz kroga Vestnika, morda P. Rant, Skoberne, B. Magister. Zelo glasni so bili in bojeviti. Не спомним се обиска катерега од водильних Друштва Словенцев. Pač pa mi je ostal v spominu dogodek, ki je izjemen za tedanjo skupnost: na veliki petek tistega leta je znani gospod naročil za kosilo cranjsko klobaso s prilogo, morda s kislim zeljem. Мало смо се споследали, а клобасе смо имели – в господ йо йе добіл.

Г. Рудольф Житник sprejema družino Erjavec, Ilirija, 1954

Обычных гостов се жал ле мало спомним по именам, сай жих повечини ше низем познал, посъебно тистих из итальянских таборов. Братов Жнидаршич се спомним, па Грабнарьевых; potem je bil še Bavec, Gregorka, Rustja, Peter Krushic ob nedeljah; па Водникови; ополдне, чез теден, Йоже Трпин; včasih telovadca Elo Vrečar in Rok Kurnik – в ней столько других.Ja, 60 лет je od takrat, eno celo življenje.

Ближний Санаторий je bil natrpan s lovenskimi priselenci, a k nam niso zahajali. Там так желчь povečini družine z otroki. Zaslužil bi si pa tudi eno obeležje. Марьян Грум би ведет кай поведати о тем. To je bil, bi lahko rekli, slovenski »conventillo«. Dočim bi bil »Babji grad« конвикт. Все по сили размер. Sedanja Slovenska hiša je bila sprva nekaj podobnega. Станованьски проблемы со били спочетка найти.

 

Илирия je bila za tisti čas nedvomno važna postojanka za slovenske priseljence: za druženje, za družabnost – in kot gostilna je nudila znane slovenske jedi, na pr. об недели окусно месно юхо. Kot priloga k mesu je bila običajna solata rdeče pese. Za žejo so moški največ naročali spricar, za prehlad ali za korajžo pa žganje. Не помним се газираних пиач, па так готово же желче на тргу.

Torej, leta 1955 so bile že vpeljane in aktivne glavne organizacije naše skupnosti: tako v dušnopastirskem kot družbenem oziru. Дружество словенцев je nekako  повезовало все активности, Культурна акция je spletla целое кар планетарно здруженье словенских культурников в tako močno zaznamovala SPE.Buenosaireška skupnost je bila allestransko razgibana (pevski zbori, gladalishke družine) in  tudi dobro usmerjena (šole, tečaji, predavanja). Все, что нужно делать датчанам, из тега богатства črpamo še датчане: вредно в voljo za nadaljevanje.

 

Smemo reči, da se je v tistih letih že rojeval slovenski argentinski čudež.

Винко Роде

ЛОБОДА, Питер | Образы словенских покраин

Rodil se je v Zgornjih Domžalah. Po snovni šoli se je pri Karlu Hrovatu изучил за резбаря в подобарья. Po opravljenem pomočniškem izpitu je obiskoval srednjo tehnično šolo в Ljubljani, kjer je na začetku delal v rezbarski delavnici Ivana Pengova, potem pa pri kiparju Alojziju Repicu. Aktivno je sodeloval v prvi svetovni vojni, kot Borec generala Maistra se je udeležil tudi bojev za severno mejo.

Мед летома 1921 г. в 1926 г. я надалевал студии на умерших академиях в Загребе, когда так учились профессиональные профессора Рудольф Вальдец, Роберт Франгеш-Миханович в Иване Мештровиче.В летах 1926 г. в 1927 г. он закончил специализацию кипарства в Мештровичевем ателье в Загребе. Ko se je vrnil v domače Domžale, si je atelje uredil v domačem skednju. V tem času je , kot so Dekle z lotosom (1927, рельеф в лесу), Материнство (1928) в slepega domžalskega muzikanta Kebrovega Janka (v mavcu). Мед летома 1928 г. в 1930 г. je imel atelje v domžalski občinski hiši, 1931 pa se je preselil na Bled. V tem času je razstavljal v Любляны, Марибору, Загребу, Београду в Лондоне.

Leta 1933 se je Loboda v Zagrebu poročil s hrvaško pisateljico Jeleno Zrinsko.Naslednje leto se je preselil v rojstni kraj svojega očeta Homec. Tam je izdelal kip Kristusa Kralja, ki se danes nahaja na fasadi vzhodne stene domžalske župnijske cerkve. Негова друга предвойна дела включи главо краля Петра II. (брон, камен) тер кипец Петра II. в сокольской униформе, допрсжи Динка Пуца (1934) в Франа Виндишерья (1937), нагробник бана Драга Марушица, допрсье краля Александра за споменик на Есенице (1936, zrušen 1941) идр. Изделал je tudi doprsni kip Ivana Cankarja (1930 mavec, 1933 bron), ki ga je ljubljanska občina 1936 подарила словенски скупности в Кливленду.Protisocialistični del izseljencev se je postavitvi kipa na javnem mestu upiral, na koncu pa je kip, malomarno pospravljen v mestno vrtnarijo, izginil.

В Загребу je Loboda жил мед летома 1939 в 1948. В час друге световне война се е с сопрого включил в партизанско гибанье тер помогал при тисканю летков в сборе санитарных материалов. Po vojni se je vrnil v Ljubljano, ker je bil namevan za docenta na novo stanovljeni Akademiji upodabljajočih umetnosti. Скупай с кипарьем Frančiškom Smerdujem sta na začetku 1950.let v Jakopičevem paviljonu ustvarjala štirimetrski spomenik Franceta Preserna, ki so ga konec leta 1952 odkrili v Kranju. Kiparja sta sodelovala tudi pri izdelavi kipa Ilegalca v Ljubljani. В часу, ко се е Лобода укварял со спомеником падлим в Домжалах, га е долетела усодна срчна кап. Honorar za Prešernov spomenik je prejela njegova soproga, ob odkritju spomenika pa je bila v Kranju razstavljena njegova posmrtna mask.

Pokopan je na ljubljanskih Žalah, na grobu pa stoji njegova skulptura, ki bedstavlja bolečino.Po njem je dobilo ime likovno društvo v Domžalah. Об Лободови ретроспективном выпуске лета 1966 года je kustos Ciril Velepic написал: «Peter Loboda je bil in bo ostal večni popotnik. Niti šola, niti akademija, niti učitelji, niti svetovni veliki kiparski mojstri mu niso dali tega, po čemer je vse življenje hrepenel. Sam je stopil na svojo pot, sam hodil po njej in tudi našel sam sebe. Нашел je človeka, razvil plastični čut, našel je prave vrednote kiparske umetnosti».

СТРАЖАР, Стане. Кипар Петр Лобода: об столетнице знаменитега Домжалчана . В: Сламник , шт. 8/9 (23.IX.1994), ул. 6.

ВЕЛЕПИЧ, Цирил, ур. Петр Лобода: 1894-1952: ретроспективна разстава . Любляна: Moderna galerija, 1966.

.

ЧОПИЧ, Шпелца. Явни споменики в словенскем кипарстве прве половице 20. столетья . Любляна: Moderna galerija, 2000.

.

ПОКРАЯЦ ИСКРА, Ана, ур. Več glav več ve: iz kiparske zbirke Mestnega muzeja Ljubljana .Любляна: Muzej in galerije mesta Ljubljana, 2012.

ПИШКУР, Милена. Ljubljanske Žale: vodnik po pokopalisču . Любляна: Дружина, 2004.

.

ШИЯНЕЦ, Фран. Содобна словенская ликовна разумность . Марибор: Обзор, 1961.

Дата првега вноса: 11.11.2016 | Задняя спремемба: 9. 12. 2021

Казина Миа Лобода Жагар: «С плесом се лахко одклопим од целега света»

Mia Loboda Žagar ima 13 let in v Kazini pleše 11. лето. Zanjo bi res lahko rekli, da pleše že odkar hodi. Trenutno je v mladinski hip hop selekciji, kjer je našla prave prijatelje in še poglobila strast do plesa. Z njo smo se pogovarjali o njenih izkušnjah in veselju do plesa.

Kakšne so bile tvoje prve plesne izkušnje?

Ples me spremlja že celo življenje. S tremi leti sem pri učiteljici Mojci in kasneje pri Mirjam začela plesati jazz. В скупини сем била наймлайша, зато сем кмалу обупала. На дан одпртых врат па сем се потем такой навдушила над учителем Андрео Ваксель, ки сем джи од такрат звеста же добро 8 лет.

Zakaj rada plešeš?

Ples mi daje posebno energijo, vedno se tako lahko odklopim od celega sveta, pozabim na vso negativo, na all misli in samo uživam.

Си соделала туди же на какшних текмованных?

Да. Текмужем же 5 лет, в категории хип-хоп в уличных танцах. Moj največji dosžek je 6. место на световнем првенстве. Досегли смо га с точко Зомби вечеринка с маленькими формами в уличных категориях.

Катер все плесне учитель Казине си спознала на свои поти?

Začela sem z učiteljico Mojco Uršič, nato so me premestili k Mirjam Likebnik, končala pa sem pri Andreji Vaksej.Za kratek čas me je treniral tudi učitelj Желько Божич.

Kaj ti je najbolj všeč pri sedanji plesni učiteljici Андрей Ваксель?

Андрей познам же кар некай лет, найболь па сем навдушена над нено позитивно энергия ки йо дели з нами не гледе на все, како нас ведно спобудя в николи не обупа.

Кдо жэ на плесни поти твой взор?

О тем правзаправ николи нисэм размишляла в одговора не вем, лахко па би рекли, да ми йе тренерка Андрей взор.

Si s pomočjo plesa našla tudi kakšne dobre prijatelje?

Севеда. Kazina mi je skozi leta postala kot otheri dom, je moja družina, kjer imam tudi veliko prijateljev, s katerimi skupaj potujemo, plešemo in se zabavamo.

Али седай кот najstnica на плес gledaš Другаче, кот си, ко си белый отрок? Se je kaj spremenilo?

Ко сем била отрок, сем ми зди, да сем на плес гладала кот на забава в ле хоби, седай па га всако лето боль взлюбим во в мени настая права страст.

Али (ше ведно) рада настопаш?

Скози лета имама ведно веч треме, а клуб тем зело рада настопам в се рес веселим новых дозежков.

Imaš kakšen kos opreme, ki ga imaš najraje za ples?

Kot kos opreme mi je najbolj udoben kakšen sirši pulover.

Али туди в простом часу послушать хип-хоп гласбо али ты je katera other zvrst bližje?

В простем часу praktično ves час poslušam glasbo, kar coli delam je vedno ob meni.Ampak poslušam pa različne zvrsti glasbe, все от хип-хопа до джаза.

Имаш какшно забавно/занимиво згодбо, повезано с плесом, ки би йо делила з нами?

Бил je petek zvečer, ravno smo končali training (20:30). Кот по навади сем се долго обирала ин ме йе очи же нестрпно чакал сподай в авту. Peljala sva se proti domu in bila sem že kar malo živčna, saj nas je naslednji dan čakalo državno prvenstvo. Пришла сем дома в такой сем си хотеле же все приправити за текмование.На тренингу смо вадили с костюми, зато сэм взяла торбо од тренинга, да би спакирала костюм. Odprem torbo в костюме nikjer. Seveda sem bila panična nisem vedela, kaj storiti. Planila sem v jok in hitro hitela do staršev. Ura je bila deset do devetih, Kazina pa se zapre že ob pol devetih. Всеено сем хитро покликала в писарно. Dolgo časa se nihče ni javil, a ravno, ko sem hotela prekiniti, se je je javila gospa na recepciji. Чисто объйокана сем джи разложила, за кай гре ин на сречо je bila tako prijazna, da me je počakala.Взела сем чоколадо за захвало в хитро сва с очием оддрвела назай в Казино. Kostum мне je čakal в госпе на recepciji Бом за vedno hvaležna. Naslednji дан па smo še zmagali на državnem prvenstvu. A to je bil zagotovo najbolj stresen večer mojega živlenja.

Автор: Ева Мрхар

ПЛОС ОДИН: Леса

Джоэлсон Морено Брито Моура, Рисонеиде Энрикес да Силва, [ … ], Улисс Паулино Альбукерке

Жюльен Ламур, Кеннет Дж.Дэвидсон, [ … ], Шон П. Сербин

Хабиб Ренье Вихотогбе Ванну, Косси Ульрих Афатонджи, [ … ], Люк Ипполит Досса

Анна Валентовиц, Майкл Манти, [ . .. ], Хайнке Ягер

Катрин Манц, Славомир Адамчик, [ … ], Майке Пипенбринг

Денис Емшанов, Нин Лю, [ … ], Джонатан Реймер

Серхио Герреро-Санчес, Бенуа Гуссенс, Сильвестр Саймин, Пабло Ороско-терВенгель

Lazcano-Barrero, Rodrigo A. Medellín, Oscar Moctezuma-Orozco, Fernando Ruiz, Yamel Rubio, Victor H. Luja, Erik Joaquín Torres-Romero»> Херардо Себальос, Хелиот Зарза, [ … ], Эрик Хоакин Торрес-Ромеро

Сара Д. Коэльо, Каролина Левис, [ … ], Джулиана Скетти

Жан-Николя Бейзель, Сибилл Стенцель, [ … ], Андреас Хубер

Санг-Кью Юнг, Сон Бин Парк, Бонг Суп Шим

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *